Supervisie Leerpark Dordrecht
Dordrecht
2001 - 2018

 • Bouwlagen

  0
 • Bruto oppervlak

  0 m2
 • Architect

  • Atelier Pro
  • Studio Leon Thier
 • Projectarchitect

  Leon Thier
In 1998 werd Leon Thier na een selectie uit drie architectenbureau’s (OMA, Meccanoo en Atelier Pro) door de gemeente Dordrecht gekozen als stedenbouwkundige voor het Leerpark in Dordrecht. 

De intentie van de gemeente Dordrecht was om het gebied rond de Maria Montessorilaan om te vormen tot een nieuw stadsgebied voor leren, werken en wonen. 
Bij de start was het Programma van eisen nog volop in ontwikkeling. Gemeente en schoolbesturen waren in gesprek over het formuleren van de doelen. Onze rol was in die eerste fase die van een positieve katalysator in de discussies en richtinggevend in de beeldvorming wat de ambities in de vorm van een stedenbouwkundige setting zouden kunnen betekenen.
De grote zorg die er was, of het bij elkaar brengen van allerlei functies met in totaal ca 100.000 m2 voor een klein 10.000 leerlingen niet zou leiden tot een onbeheersbaar gebied, werd weggenomen door het idee van de “Clustergedachte”. In die gedachte werd het totale programma van eisen niet alleen naar functie of school opgedeeld (zoals meestal gebeurt), maar in clusters van groepen mensen, sociale verbanden, met een grootte waarin mensen elkaar nog bij de naam kunnen kennen. Een andere wezenlijke insteek was om de leeromgeving zoveel mogelijk te inspireren op de praktijksituatie waar de leerlingen in de toekomst terecht zouden komen.
De school zou niet meer hoeven lijken op een school, maar zou eruit mogen zien als een winkelcentrum, een kantoor, een vliegveld. Een plek waar leerlingen een bestemming voor hun toekomstig leven kunnen zoeken.
In december 2001 werd e.e.a. afgerond in een “Strategisch stedenbouwkundig plan”, dat later in een bestemmingsplan werd vastgelegd.
De “operatie Leerpark” was zo omvangrijk en complex, dat de Gemeente Dordrecht besloot om het hele project Europees aan te besteden. De organisatie van deze omvangrijke aanbesteding lag in handen van BBN/Houten. Aan Leon Thier werd gevraagd om mee te werken aan de samenstelling van de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor deze aanbesteding. Tevens om de ingediende plannen op kwaliteit te toetsen. Na deze keuze voor het plan van West 8 besloot de Coöperatie en het gemeentebestuur, dat continuïteit in de kwaliteitsbeoordeling belangrijk was voor het eindresultaat.
Leon Thier werd daarna door de Coöperatie op persoonlijke titel benoemd als Supervisor, met als taak om de kwaliteit van de bouwplannen die in de loop der jaren door diverse architecten zouden worden uitgewerkt te toetsen aan de ambities en om advies uit te brengen aan de welstandscommissie. Als toetsingsinstrument geldt daarbij  het door West 8 opgestelde en door hem geaccordeerde Beeldkwaliteitsplan. 
Na meer dan tien jaar na de start, is een groot deel van het Leerpark gerealiseerd. De ambitie om een nieuwe wijk te maken waar leren, werken, wonen en recreëren te integreren al ver gerealiseerd is en staat volop in de belangstelling.