2 / 27

Floriande-wooneiland 12
Hoofddorp
1998 - 2001

 • Opdrachtgever

  VOF Haarlemmermeer West
 • Aantal woningen

  324 woningen
 • Bruto oppervlak

  80000 m2
 • Architect

  Atelier Pro
 • Projectarchitect

  Leon Thier, m.m.v. Johan Blokland en Frans Dirks
Samen met Almere behoort de Haarlemmermeer tot de snelst groeiende stedelijke gebieden van Nederland. In het kader van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) wordt ten westen van Hoofddorp in zeven jaar tijd een nieuwe woonwijk met 7.000 woningen uit de grond gestampt. Het plan voor Floriande voorziet langs de IJtocht in een zone met twaalf "eilanden".

Voor elk eiland werd een architect geselecteerd voor het stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp. Ons 'Eiland 12' hebben we  opgevat als een "akker" die wordt ontsloten door een "lintbebeouwing" die toegang geeft tot verschillende "velden" binnen de akker.  Deze velden onderscheiden zich onderling door verkavelingsrichting, openbare ruimte en woningtypen. De velden worden van elkaar gescheiden door "paden" die samen met "het lint" de hoofdstructuur van het eiland vormen. Aan de uiteinden sluiten deze paden aan op de ruim gedimensioneerde, openbare oevers van het eiland die onder andere ruimte bieden aan speelvoorzieningen voor kinderen.
Om in de akker met laagbouwwoningen spanning te creëren zijn rond het lint enkele 'Groszformen' gepland. Het zijn kloeke karakteristieke woongebouwen van een grotere schaal, ontworpen als metaforen van "silo" en "boerderij". Hierin is het programma sociale woningbouw ondergebracht in twee 'boerderijen' met een overdekte 'deel' als ontsluiting van de woningen en onmoetingsruimte. Deze plaatselijke bebouwingsconcentraties maken het mogelijk om elders op het eiland open ruimten ("erven" en "gaarden") te realiseren, omzoomd door hagen. Aan de kop van het eiland staat een markant appartementengebouw, bekroond  met een traditioneel dak en een trappenhuis, vormgegeven als een graansilo.